شرایط اخذ نمایندگی

 

افرادی که در بخش دعوت به همکاری کد فعالیت دریافت کرده و بتوانند به مدت 6 ماه بیشتر از 10 آگهی در ماه ثبت نمایند می‌توانند علاوه بر مزایای همکاری نمایندگی آسمانک را با مزایای بیشتر که به زودی اعلام خواهد شد را دریافت نمایند.