کپی رایت

عضو آسمانک می‌تواند از اطلاعات سایت برای استفاده شخصی رونوشت  تهیه کرده یا آن را ذخیره، چاپ، فکس یا با شخص مورد نظر خود به اشتراک بگذارد، اما حق استفاده از اطلاعات آسمانک را بدون ذکر منبع ندارد. همچنین اعضا متعهد می‌شوند که:

- از اطلاعات آسمانک از طریق غیرقانونی و با روشی که به زیان آسمانک باشد، استفاده نکنند.

- شخص ثالثی را به انجام اقداماتی که در ضوابط و قوانین آسمانک منع شده، تشویق نکنند.

- اطلاعات پنل مدیریتی خود را در اختیار افرادی غیر از نمایندگان خود قرار ندهند.

- اعضا می‌توانند لینک سایت شخصی خود را بر روی آسمانک منتشر کنند اما متعهد می‌شوند که لینک وبسایت شخص ثالث یا مشاورین دیگری را که تحت نظارت آسمانک نیست در صفحه خود قرار ندهند.

همچنین تمام طراحی‌ها، نوشته‌ها، گرافیک، طبقه‌بندی‌ها و مقررات وبسایت آسمانک برای این گروه محفوظ می‌باشد.